Anh Hiệu – 09667102xx

Anh Hiệu là khách hàng quen của iFix Center, trước đó anh đã sửa thành công lỗi chạy chậm trên Macbook Pro 13 inch 2011 và hôm nay anh đến để thay thế Trackpad ( do lỗi chạm lúc rê chuột được lúc không ). iFix tiến hành thay thế Trackpad hàng zin tháo máy cho khách hàng, lấy ngay sau 20 phút.