Anh Duy FStudio

Sửa Macbook Air 13inch 2012 (A1466) với tình trạng khi mang đến không lên nguồn, iFix Center tiến hành sửa chữa trong vòng 90 phút để khách hàng của Anh Duy kịp bay trong chiều cùng ngày.